Op welk loon heeft een werknemer recht bij ziekte?

Uiteraard heeft de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet alleen betrekking op het (basis)salaris maar ook op de vakantietoeslag van de werknemer. Maar hoe zit het met toeslagen, provisie, bonussen, een eventuele dertiende maand en het gebruik van de leaseauto?

Een werknemer die tijdens ziekte slechts recht heeft op 70% van zijn loon kan ook slechts aanspraak maken op 70% van zijn normale vakantietoeslag. De vakantietoeslag bedraagt immers 8% over het verschuldigde loon. In de praktijk betalen veel werkgevers in dit scenario (onbewust) toch de volle 100% vakantietoeslag uit.

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte kent een ruim loonbegrip. Dat betekent dat de loondoorbetaling niet alleen betrekking heeft op het (basis)salaris en de vakantietoeslag van de werknemer, maar ook op een eventuele ploegentoeslag, 13e maand en overwerk. Ook provisie of een bonusregeling moet mogelijk (voor 70%) doorbetaald worden tijdens ziekte. Om te bepalen of deze loonbestanddelen meetellen voor de loondoorbetalingsplicht gaat het om de vraag of de werknemer, als hij niet ziek zou zijn geweest, ook recht had gehad op de betreffende looncomponent (artikel 7:628 lid 3 BW).

Rechtspraak

Een verkoper van vakantiewoningen heeft naast een vast salaris ook recht op provisie. Als hij ziek wordt betaalt de werkgever alleen nog salaris, maar geen provisie meer uit. De werknemer start een gerechtelijke procedure omdat hij van mening is dat hij ook tijdens zijn ziekteperiode recht heeft op provisie.

De rechter stelt de werknemer in het gelijk. Volgens de rechter moet de werkgever ook over de ziekteperiode provisie aan de werknemer uitbetalen op basis van de regel dat de werknemer deze provisie ook zou hebben ontvangen als hij niet ziek was geweest.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de [...]

Lees meer

Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes [...]

Lees meer