Re-integratie spoor 1

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer staat terugkeer in de eigen organisatie voorop. Dit wordt ook wel re-integratie in spoor 1 of re-integratie eerste spoor genoemd.

Het gaat dan dus om de inspanningen gericht op een werkhervatting bij het eigen bedrijf. Binnen spoor 1 is er vervolgens een re-integratievolgorde. Deze ziet er als volgt uit:

  1. Terugkeer in het eigen werk staat voorop.
  2. Lukt dat niet, dan moet gekeken worden naar aangepast eigen werk.
  3. Slaagt ook optie 2 niet, dan moet er bij spoor 1 gekeken worden naar ander (aangepast) werk.

Deze re-integratievolgorde brengt dus met zich mee dat je als werkgever en werknemer in de eerste plaats alle inspanningen moet richten op een terugkeer van de werknemer in de functie waarin hij is uitgevallen. Als dat echt niet mogelijk is, moet vervolgens gekeken worden of de werknemer misschien voor een deel zijn oorspronkelijke werkzaamheden kan oppakken.

Als werkgever zou je in dit scenario moeten nagaan of er bepaalde technische of organisatorische aanpassingen gedaan kunnen worden zodat een gedeeltelijke terugkeer in eigen werk mogelijk is. Stel dat een werknemer op enig moment weer geschikt is om zijn eigen werk te doen, maar niet meer in de nachtelijke uren (terwijl hij vroeger ook nachtdiensten draaide). Als werkgever heb je dan de verplichting om na te gaan of dienstroosters zodanig kunnen worden aangepast dat deze werknemer alleen nog maar overdag hoeft te werken.

Het is altijd lastig om aan te geven hoever de verplichting van de werkgever gaat om bepaalde aanpassingen in de organisatie door te voeren om een arbeidsongeschikte werknemer in staat te stellen om (deels) te hervatten in eigen werk. Als het duidelijk is dat de aanpassingen zo ver gaan dat daarmee de bedrijfsvoering ernstig verstoord wordt, dan is het logisch dat optie 2 geen reële optie meer is. In het kader van spoor 1 moet dan als derde en laatste optie gekeken worden of de werknemer kan hervatten in ander (aangepast) werk.

Dit betekent dat je als werkgever moet nagaan of er binnen de eigen organisatie functies zijn op of onder het niveau van de arbeidsongeschikte werknemer. Daarbij moet je dan kijken naar de mate van belastbaarheid en de bekwaamheden van de werknemer. Het spreekt daarbij voor zich dat je in eerste instantie moet kijken naar werkzaamheden die zoveel mogelijk aansluiten bij het profiel van de werknemer. Het gaat daarbij uiteindelijk niet alleen om vacatures, maar ook om structurele werkzaamheden die op dat moment vervuld worden door flexwerkers.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer