Re-integratieverplichtingen van de werknemer

Er gelden ook een aantal verplichtingen voor de zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie. Denk hierbij aan het volgende:

  • De werknemer is in het algemeen verplicht om actief mee te werken aan zijn herstel en hij moet zich onthouden van gedragingen die zijn herstel belemmeren of vertragen.
  • De werknemer heeft op zich keuzevrijheid als het gaat om de vraag door welke arts of specialist hij zich wil laten behandelen, maar het moet wel gaan om een naar algemene medische maatstaven geaccepteerde behandeling.
  • Van de werknemer mag worden verwacht dat hij een positieve en actieve houding aanneemt in het kader van de re-integratie en dat hij redelijke instructies van de werkgever (of door hem ingeschakelde deskundigen) opvolgt.
  • Verder moet de werknemer uiteraard meewerken aan het opstellen of bijstellen van een plan van aanpak en verschillende evaluaties. Als het einde van het tweede ziektejaar in beeld komt, moet de werknemer ook een WIA-aanvraag indienen.
  • Ook mag van de werknemer worden verwacht dat hij meewerkt aan een door de werkgever aangeboden training of scholing om zijn inzet in eigen of ander passend werk te vergroten.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer