Werknemer werkt niet of onvoldoende mee aan re-integratie. Wat nu?

Hoe ga je als werkgever om met een werknemer die zich ziekgemeld heeft, maar die niet of onvoldoende wil meewerken aan zijn re-integratie?

Op zich is dit een lastige situatie waarbij je als werkgever op een dun koord moet balanceren. Niets doen is geen optie. Niet alleen kost dit je als werkgever veel geld in de vorm van doorbetaling van het loon zonder dat daar productieve arbeid tegenover staat, maar bovendien kan het UWV een passieve houding afstraffen met een loonsanctie. Je loopt dan dus het risico dat je uiteindelijk geen twee, maar drie jaar (70% van) het loon van de werknemer moet doorbetalen.

Aan de andere kant zal hard optreden al snel een arbeidsconflict uitlokken met alle negatieve gevolgen van dien. Kortom, je moet in een dergelijke situatie kordaat, zonodig stevig, maar wel zorgvuldig te werk gaan. Hoe doe je dat?

Het is belangrijk om de toon en de aanpak af te stemmen op het (wan)gedrag van de werknemer. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat je een werknemer niet gelijk kunt ontslaan als hij tijdens een langdurig re-integratietraject één keer een afspraak bij de bedrijfsarts gemist heeft. Gebeurt dit echter vaker en zonder geldige reden, dan is er natuurlijk alle aanleiding om stevig op te treden.

Globaal kun je zeggen dat je bij een werknemer die niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie in oplopende volgorde de volgende stappen moet doorlopen.

stap 1 mondeling aanspreken Spreek de werknemer in eerste instantie mondeling aan op zijn houding. Vraag hem waarom hij bijvoorbeeld niet bij de bedrijfsarts verschenen is of waarom hij niet mee wil werken aan een redelijke instructie die door de werkgever of bedrijfsarts wordt gegeven.
stap 2 schriftelijk aanspreken Als de kwestie niet met een gesprek opgehelderd of opgelost kan worden, is het van belang om de werknemer er schriftelijk op te wijzen dat hij zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie niet of onvoldoende nakomt. Stuur de werknemer een e-mail of een brief en vraag de werknemer om de ontvangst van dit bericht te bevestigen.
stap 3 kondig loonsanctie aan Als het bericht uit stap 2 onvoldoende effect sorteert, is het van belang om de werknemer opnieuw schriftelijk aan te spreken op zijn gedrag. In dit bericht geef je aan dat als de werknemer zijn gedrag niet per direct aanpast of als hij niet per direct meewerkt aan een bepaalde redelijke instructie in het kader van de re-integratie, er een loonsanctie zal worden toegepast. Let op: het is belangrijk om in dit bericht de juiste bewoordingen te kiezen. Zie onder deze tabel: Loon stoppen of opschorten?
stap 4 pas loonsanctie toe Mocht de aankondiging van de loonsanctie geen effect hebben, pas de loonsanctie dan daadwerkelijk toe.
stap 5 ontslag Als de werknemer niet reageert ondanks de toegepaste loonsanctie, dan ligt het voor de hand om aan te sturen op een beëindiging van het dienstverband. In hoofdstuk 4 heb ik beschreven welke stappen je hiervoor moet zetten.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer