Wie bepaalt er of een werknemer ziek is?

Je zou kunnen zeggen dat het in de praktijk de werknemer zelf is die in eerste instantie bepaalt en aangeeft dat hij door ziekte niet in staat is om te werken.

Een werknemer die zich ziekmeldt hoeft bijvoorbeeld geen doktersverklaring te overleggen. Hij kan simpelweg volstaan met een ziekmelding.

Vervolgens mag een werkgever wel controleren of de werknemer inderdaad ziek is en daardoor niet in staat is om zijn gebruikelijke werkzaamheden te verrichten. Deze controle mag de werkgever niet zelf uitvoeren, daarvoor moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld (artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet). Een werkgever mag in principe uitgaan van het oordeel van deze bedrijfsarts. Concludeert de bedrijfsarts dat de werknemer in staat is om zijn werkzaamheden te hervatten, dan mag je er bij de werknemer op aandringen om ook direct weer aan de slag te gaan.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de [...]

Lees meer