De ziekmelding

In het algemeen vangt de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid aan met de ziekmelding door de werknemer.

Een werkgever kan regels stellen hoe een werknemer zich ziek dient te melden. Een werkgever kan dat bijvoorbeeld vastleggen in de arbeidsovereenkomst, maar ook in een personeelshandboek. In de praktijk geldt bijvoorbeeld vaak de instructie dat een werknemer zich op de eerste dag van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een bepaald tijdstip ’s morgens telefonisch of per e-mail ziek moet melden. Soms wordt ook van de werknemer verwacht dat hij een inschatting geeft van de duur van zijn ziekteverzuim.

Tip!

Houd er rekening mee dat een werkgever in principe niet mag vragen naar de aard of de oorzaak van de ziekte van de werknemer. Als de verstandhouding goed is zal een gemiddelde werknemer bij zijn ziekmelding wel aangeven wat hem mankeert, maar strikt genomen mag een werkgever daar dus niet naar vragen.

Ter bescherming van de privacy van de werknemer mag een werkgever slechts over een aantal zaken vragen stellen als het gaat om de ziekte of ziekmelding van de werknemer. Het gaat dan om de volgende informatie en onderwerpen:

  • het telefoonnummer van het (verpleeg)adres van de werknemer
  • de vermoedelijke duur van het verzuim
  • de lopende afspraken en werkzaamheden
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ZW valt

Wat wordt er bedoeld met de vraag of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ZW valt?

In een aantal gevallen heeft een werknemer recht op een Ziektewet-uitkering tijdens het dienstverband. In die gevallen betaal de werkgever het loon van de werknemer wel gewoon door, maar neemt het UWV deze betalingsverplichting als het ware over.

Het bekendste voorbeeld is de zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Daarnaast gelden de vangnetbepalingen van de ZW ook voor de werknemer die een zogenaamde no-riskpolis heeft. Deze no-riskpolis hoeft de werknemer niet aan te vragen, maar geldt bijvoorbeeld automatisch als de werknemer bij het begin van de arbeidsovereenkomst een WIA-, WAO-, of Wajong-uitkering had. Let op: de werknemer hoeft niet spontaan te melden dat hij een no-riskpolis heeft. Maar als een werkgever de werknemer hiernaar vraagt, nadat de proeftijd verstreken is, moet de werknemer hier wel eerlijk op antwoorden.

Via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je onder meer de Beleidsregels zieke werknemer downloaden. In dit document staat precies beschreven welke gezondheidsgegevens je van een werknemer mag vragen en verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de instantie die zich in Nederland bezighoudt met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Voor meer informatie ga je naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Eerste dag dat werknemer ziek is

Hoewel in de praktijk het moment van de ziekmelding samenvalt met de eerste dag dat de werknemer ziek is, hoeft dat niet per se het geval te zijn. De vraag is dan vanaf welk moment de werknemer recht heeft op loon. Is dat het moment waarop hij zich voor het eerst ziekgemeld heeft of is dat het moment waarop hij daadwerkelijk ziek geworden is? Volgens de wet en de rechtspraak is dat het laatste moment. Met andere woorden: de werknemer heeft recht op doorbetaling van (minimaal 70% van) zijn loon vanaf het moment dat hij (aantoonbaar) ziek is.

Rechtspraak

Een taxichauffeur met een oproepcontract voor de duur van zes maanden wordt begin augustus 2011 geconfronteerd met het overlijden van zijn vader. Vanaf dat moment heeft hij nog slechts incidenteel gewerkt. Volgens de werknemer is hij na het overlijden van zijn vader ingestort en heeft hij zich bij zijn werkgever ziekgemeld. De werkgever houdt vol dat er van een ziekmelding nooit sprake is geweest. De werknemer eist doorbetaling van zijn loon vanaf begin augustus 2011.

De kantonrechter wijst de loonvordering van de werknemer af, maar in hoger beroep wordt de taxichauffeur alsnog in het gelijk gesteld. Volgens het gerechtshof is een ziekmelding geen vereiste om aanspraak te kunnen maken op doorbetaling van het loon wegens ziekte.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de [...]

Lees meer