Wat is de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten?

De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten is een handleiding opgesteld door de Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) waarin richtlijnen staan beschreven hoe bedrijfsartsen en andere arbo-professionals om moeten gaan met een ziekmelding van een werknemer die mogelijk verband houdt met een arbeidsconflict.

Deze werkwijzer heeft geen wettelijke status, maar wordt in de praktijk zeer breed toegepast en gevolgd, niet alleen door bedrijfsartsen, maar ook door rechters.

De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten kun je bestellen via de website www.stecr.nl en kost € 32,50.

De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten kent drie varianten als het gaat om een ziekmelding van een werknemer terwijl er tevens een (mogelijk) arbeidsconflict speelt. De bedrijfsarts kan volgens de werkwijzer de volgende drie situaties onderscheiden:

  1. De werknemer kan door ziekte niet werken en er is geen sprake van een arbeidsgeschil. De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten is dan niet van toepassing.
  2. De werknemer kan door ziekte niet werken terwijl er daarnaast sprake is van een arbeidsgeschil. In dat geval zal de bedrijfsarts niet alleen een advies geven over de re-integratie van de werknemer, maar ligt het voor de hand dat hij ook adviseert over acties die erop gericht zijn om het arbeidsgeschil op te lossen. Hij zou in die situatie beide partijen bijvoorbeeld kunnen adviseren om een mediator in te schakelen.
  3. De bedrijfsarts concludeert dat de werknemer niet ziek is, terwijl er wel sprake is van een arbeidsgeschil. Omdat er geen medische beperkingen zijn zou je verwachten dat de werknemer zijn werk gelijk moet hervatten. Volgens de werkwijzer kan de bedrijfsarts in die situatie beide partijen een afkoelingsperiode (in vaktaal: een interventieperiode) adviseren van een of maximaal twee weken. De bedoeling van deze periode is om partijen enige ruimte voor bezinning te geven en beide partijen te stimuleren snel afspraken te maken die gericht zijn op een oplossing van het arbeidsconflict.

Met name de derde variant (werknemer is niet echt ziek, maar er speelt wel een arbeidsgeschil) leidt in de praktijk nogal eens tot onenigheid tussen de werkgever en de werknemer. Soms wil de werkgever de interventieperiode niet respecteren en dreigt hij met het stoppen van de loonbetaling als de werknemer niet onmiddellijk zijn werkzaamheden hervat. Ook komt het voor dat de werknemer zich (na het verstrijken van de interventieperiode) niet in staat acht om weer aan de slag te gaan. De werknemer stelt zich dan vaak op het standpunt dat hij niet kan hervatten zonder dat het arbeidsgeschil is opgelost. Deze laatste situatie wordt ook wel situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de [...]

Lees meer