Second opinion en deskundigenoordeel

De wetgever heeft bepaald dat het in eerste instantie de bedrijfsarts is die moet beoordelen of een werknemer wel of niet in staat is om te werken.

Sinds 1 juli 2017 heeft een werknemer recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts als hij het met het oordeel van de eerste bedrijfsarts niet eens is. Dat recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts heeft de werkgever niet.

De hierboven beschreven second opinion is wat anders dan een deskundigenoordeel. Dit oordeel kan door zowel de werknemer als de werkgever worden aangevraagd bij het UWV en wordt gegeven door een verzekeringsarts (of arbeidsdeskundige) van het UWV. Het deskundigenoordeel van het UWV kan het oordeel van de bedrijfsarts ‘overrulen’. Dat wil zeggen dat de rechter bij een geschil over de vraag of de werknemer recht heeft op loon in het algemeen af zal gaan op het deskundigenoordeel van het UWV, ook als dat afwijkend is van het oordeel van de bedrijfsarts.

Een deskundigenoordeel is er in vier varianten. Werknemer en werkgever kunnen een oordeel aan het UWV vragen over: (i) het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor de eigen werkzaamheden, (ii) het nakomen van de re-integratieverplichtingen door de werknemer, (iii) het nakomen van de re-integratieverplichtingen door de werkgever en (iv) het aanwezig zijn van passende arbeid bij de werkgever. Je kunt dit deskundigenoordeel via www.uwv.nl online aanvragen. De kosten voor een deskundigenoordeel bedragen € 400 voor de werkgever die een oordeel aanvraagt en € 100 voor de werknemer die een oordeel aanvraagt.

Wat de gevolgen zijn voor de loondoorbetalingsplicht in de situatie dat de bedrijfsarts de werknemer arbeidsgeschikt verklaart en de werknemer aankondigt om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen, kan je hier lezen.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de [...]

Lees meer