Wanneer is een werknemer ziek?

Dat lijkt misschien een rare vraag, maar toch is het dat niet. Als we het op de werkvloer hebben over een werknemer die ziek is bedoelen we daarmee in het algemeen dat een werknemer om medische redenen niet kan komen werken en recht heeft op doorbetaling (van een deel) van zijn loon.

Als we het hebben over een zieke werknemer, gaat het dus niet alleen om de vraag of een werknemer naar medische maatstaven ziek is, maar ook om de vraag of hij door die ziekte niet in staat is om zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Een werknemer kan namelijk best ziek zijn (bijvoorbeeld verkouden) en tegelijkertijd prima in staat zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. Een werknemer met reuma is ziek (of heeft een ziekte), maar is misschien best in staat om zijn werkzaamheden te verrichten.

Volgens de wet (artikel 7:629 lid 1 BW) heeft een werknemer alleen recht op doorbetaling van zijn loon wegens ziekte als voldaan is aan een drietal voorwaarden:

  1. de werknemer is door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling,
  2. verhinderd om
  3. zijn eigen werkzaamheden te verrichten

Het gaat er dus om dat de werknemer ziek én (daardoor) arbeidsongeschikt is. Ziek zijn alleen is dus niet voldoende om aanspraak te kunnen maken op doorbetaling van loon. Verder blijkt uit bovenstaande voorwaarden dat het gaat om de eigen werkzaamheden van de werknemer. Juristen spreken dan ook wel van de bedongen werkzaamheden.

Een voorbeeld

Een taxichauffeur raakt door een verkeersongeval arbeidsongeschikt. Hij kan daardoor zijn eigen werkzaamheden niet meer uitoefenen. Maar stel nu eens dat deze chauffeur nog wel in staat is om op het kantoor van zijn werkgever bepaalde administratieve werkzaamheden te doen. Hij is naar juridische maatstaven dan nog steeds arbeidsongeschikt omdat hij niet in staat is om zijn eigen werkzaamheden als taxichauffeur te verrichten. Maar deze werknemer is wel verplicht om de aangeboden administratieve werkzaamheden te verrichten als hij daartoe in staat is.

In de praktijk worden de begrippen ziek en arbeidsongeschikt vaak door elkaar gebruikt. Dat is op zich niet erg als maar duidelijk is dat met deze begrippen hetzelfde bedoeld wordt. In beide gevallen wordt gedoeld op de situatie dat de werknemer door een medische oorzaak verhinderd is om zijn eigen werkzaamheden te verrichten.

Als een werknemer ziek is (en dus niet in staat is om te werken) doet het er niet toe wat de aard of oorzaak van deze ziekte is. Als een werknemer bijvoorbeeld wegens huwelijksproblemen zoveel stress ondervindt dat hij niet kan werken heeft hij net zoveel recht op loon als de werknemer die wegens grote werkdruk overspannen thuis zit. Het feit dat iemand ziek is vanwege privéomstandigheden (denk bijvoorbeeld aan een verslaving) heeft geen invloed op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de [...]

Lees meer