Ontslag wegens niet of onvoldoende meewerken aan re-integratie

Als een werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn eigen re-integratie kan dat een reden zijn om de werknemer te ontslaan. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

  1. Allereerst moet duidelijk zijn dat de werknemer tekortschiet als het gaat om zijn re-integratie. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de werknemer geen gevolg wil geven aan redelijke instructies van de bedrijfsarts, de werknemer niet wil meewerken aan het opstellen of bijstellen van het plan van aanpak of de werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten. De algemene verplichtingen die een werknemer in het kader van zijn re-integratie heeft staan beschreven in artikel 7:660a BW.
  2. Voordat ontslag aan de orde is, moet de werkgever eerst geprobeerd hebben om de werknemer zover te krijgen dat hij alsnog (voldoende) gaat meewerken aan de re-integratie. De wet stelt hier als eis dat de werkgever de werknemer schriftelijk moet aanmanen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Ook moet de werkgever de werknemer er voor waarschuwen dat de werkgever het loon zal stoppen als de werknemer niet alsnog gaat meewerken. Als deze sommatie geen effect heeft, zal de werkgever loon daadwerkelijk moeten stoppen. Dit staat beschreven in artikel 7:671b lid 5 BW.
  3. De werkgever moet bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen waaruit moet blijken dat de werknemer inderdaad niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Deze voorwaarde geldt niet als de werknemer weigert om mee te werken aan een deskundigenoordeel.

Pas als aan alle drie bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan de werkgever bij de rechter met succes een ontslagverzoek indienen dat gebaseerd is op verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer in het kader van de re-integratie. Het opzegverbod tijdens ziekte komt in dat geval te vervallen (artikel 7:670a lid 1 BW).

Rechtspraak

Een woonbegeleidster van een zorginstelling meldt zich op enig moment ziek. Na enkele maanden adviseert de bedrijfsarts de werkneemster om in het kader van de re-integratie te starten met een “wekelijks koffiemoment” om vervolgens na drie weken aan de slag te gaan met aangepast werk voor 2 x 2 uur.

Kort daarna nodigt de werkgever de werkneemster uit voor een eerste koffiemoment. De werkneemster laat echter weten dat zij, gezien haar klachten, niet kan komen. Zij vraagt de werkgever of het mogelijk is dat haar leidinggevende bij haar thuis komt. De werkgever geeft aan dat dit niet de bedoeling is omdat het er juist om gaat dat de werkneemster feeling houdt met de werkvloer. De werkgever nodigt de werkneemster nogmaals uit en geeft daarbij aan dat de salarisbetaling gestaakt zal worden als zij wederom niet komt opdagen.

Opnieuw geeft de werkneemster aan niet te kunnen komen. De werkgever stopt het loon en vraagt het UWV om een deskundigenoordeel. Het UWV concludeert dat de werkneemster in staat was om te starten met de re-integratie zoals de bedrijfsarts had geadviseerd. Kort daarna dient de werkgever een ontslagverzoek in gebaseerd op verwijtbaar handelen van de werkneemster.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Volgens de rechter heeft de werkneemster de op haar rustende re-integratieinspanningen geschonden. Dit is een redelijke grond voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, aldus de rechter.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee [...]

Lees meer

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier [...]

Lees meer