Flexcontract kan oneindig

25 oktober 2013

Het gerechtshof in Den Bosch lijkt een gat geschoten te hebben in de zogenaamde ketenregeling. In plaats van drie contracten voor bepaalde tijd, accepteerde het gerechtshof een automatische beëindiging van het vierde contract.

In een artikel van de Telegraaf van 25 oktober 2013 werd Maarten van Gelderen commentaar gevraagd op deze opmerkelijke uitspraak. De uitspraak lijkt de deur op een kier te zetten voor werkgevers om een oneindig reeks arbeidsovereenkomsten te sluiten die telkens weer automatisch eindigen. Het is daarom maar de vraag of deze uitspraak navolging vindt en hoe de Hoge Raad hierover oordeelt.