Collega uitmaken voor “nazi” geen reden voor ontslag

Maarten van Gelderen | 25 oktober 2015

Een teamleider (29 jaar, 8 jaar in dienst) bij een groothandel in elektronische apparatuur geeft leiding aan drie accountmanagers. Een van deze accountmanagers (V) vraagt de werknemer op enig moment om een code voor een order van een klant. De werknemer geeft hierop geen antwoord waarop V. de order op het bureau van de werknemer legt.

Daarop maakt de werknemer van de order een prop en gooit hem in de richting van V. Op zijn beurt gaat V. naar de directeur en maakt melding van deze gebeurtenis. De directeur roept de werknemer op het matje en dit is weer aanleiding voor de werknemer om de vriendin van V. via Facebook het volgende bericht te sturen:

“Succes met die nazi van je, ik ben helaas op het punt gekomen dat ik heb besloten hem niet meer welkom te heten in mijn kringen. Niet naar jou dus Nathalie! Hou je taai!”

V. maakt hiervan opnieuw melding bij de directeur die de werknemer opnieuw op het matje roept en hem duidelijk maakt dat dergelijke berichten onacceptabel zijn. Volgens de werknemer gaat het hier echter om een kwestie in de privésfeer en moet dit buiten de werkverhoudingen gelaten worden. Als de werknemer echter terug loopt naar zijn werkplek zegt hij bij het passeren van de werkplek van V. het woord “nazi” op een manier die ook hoorbaar is voor andere medewerkers op de afdeling. Daarop besluit de werkgever om de werknemer op staande voet te ontslaan.

vloekende werknemerVolgens de rechter is de kwestie niet ernstig genoeg voor een ontslag op staande voet. Weliswaar is het gebruik van de term “nazi” niet wenselijk, maar de werknemer is er onvoldoende nadrukkelijk op gewezen dat dergelijke uitlatingen niet worden getolereerd en tot ontslag op staande voet kunnen leiden. Het lag meer voor de hand dat de werkgever de werknemer een laatste waarschuwing zou hebben gegeven.

Ook deze uitspraak is ook opgenomen in de online tool Ontslagchecker.