Receptioniste opent vertrouwelijke uitgaande poststukken en wordt wegens ernstig verwijtbaar gedrag ontslagen [quotes]

Maarten van Gelderen | 15 november 2015

Een receptioniste (63 jaar, 12 jaar in dienst) bij een onderneming die elektrotechnische artikelen verkoopt, wordt op staande voet ontslagen omdat zij meerdere malen uitgaande vertrouwelijke post, die in gesloten enveloppen zat, geopend en gelezen heeft om deze post vervolgens in een nieuwe envelop te doen en alsnog te verzenden.

In de ontslagbrief verwoordt de werkgever de ontslagreden als volgt:

“Met deze brief bevestigen wij het gesprek van afgelopen zaterdagochtend 13 juni, op ons kantoor in [plaats] met u, mevrouw [XXX] en ondergetekende waarin wij u op staande voet hebben ontslagen. De reden hiervan is als volgt. U heeft uitgaande vertrouwelijke post, die in gesloten enveloppen aan u gegeven was ter verzending en die niet voor u bestemd was, zonder toestemming van ons of van de geadresseerde geopend, gelezen en vervolgens in een nieuwe envelop gedaan en alsnog verzonden.

U heeft eerst ontkend maar nadat wij u vertelden dat wij hiervan bewijs hebben (getuigen, stukken), heeft u direct toegegeven dat u vertrouwelijke, niet voor u bestemde post hebt gelezen zonder dat u daarvoor toestemming had van ons of van de geadresseerde. U hebt gezegd dat u dit al geruime tijd doet en dat u ermee bent begonnen toen het bij [naam werkgever] begon te rommelen. Op onze vraag waarom u het hebt gedaan, heeft u geantwoord: “puur uit nieuwsgierigheid”.

Kort na het ontslag schrijft de werkneemster een e-mail aan een aantal collega’s met de woorden:

“Lieve mensen hiermee wil ik jullie even melden dat mijn dienstverband per direct beëindigd is bij [naam werkgever] . Ik heb met vuur gespeeld en mijn vingers verbrand.” 

Later vecht zij het gegeven ontslag toch aan.

Rechter: werkneemster heeft niet integer en ernstig verwijtbaar gehandeld

De rechter in kort geding concludeert dat ontslag op staande voet een te zware sanctie is. In het kader van de (voorwaardelijke) ontbindingsprocedure oordeelt de rechter dat er wel sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Volgens de rechter is het duidelijk dat de werkneemster niet integer gehandeld heeft. Er komt vast te staan dat werkneemster tenminste tweemaal maar mogelijk vaker gesloten enveloppen die niet aan haar waren geadresseerd heeft geopend, waardoor zij in staat was kennis te nemen van de daarin te versturen stukken.

brief envelop postenHet verweer van de werkneemster dat de plakstrip van de envelop of de adressticker niet goed was, overtuigt de rechter niet. het feit dat zij uit de aard van haar functie veelvuldig te maken had met vertrouwelijke post, doet niet af aan het laakbare van haar gedragingen. Volgens de rechter stelt de werkgever zich dan ook terecht op het standpunt dat haar vertrouwen in werkneemster door deze gang van zaken ernstig is geschonden.

Daarbij beslist de kantonrechter dat de werkneemster geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding nu zij ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

Ook deze uitspraak is ook opgenomen in de online tool Ontslagchecker.