Praktijkvoorbeelden

Stopzetten loon

De heer De Vries meldt zich ziek. Zijn werkgever laat hem vervolgens oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Op dit spreekuur verschijnt de heer De Vries echter niet. Er volgt een brief van de werkgever met de waarschuwing om vooral op het volgende spreekuur te verschijnen. Gebeurt dit niet, zo is de boodschap, dan zal het loon worden stopgezet. Lees meer…

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Een werkneemster meldde zich na een ziekmelding bij de bedrijfsarts. Deze constateerde dat de oorzaak van de spanningsklachten, waaraan de werkneemster leed, was gelegen in een arbeidsconflict. De bedrijfsarts adviseerde de werkgever een gesprek te voeren met de werkneemster om te proberen het arbeidsconflict op te lossen, eventueel met behulp van een mediator. Lees meer…

Seksuele intimidatie?

Anneke heeft een klacht ingediend tegen haar collega Henk omdat hij haar tijdens de vrijdagborrel onheus zou hebben bejegend. Henk zou wel heel erg dichtbij het decolleté van Anneke gekomen zijn waardoor zij zich seksueel geïntimideerd voelde. Lees meer…

Reorganisatie

In het kader van een grootscheepse reorganisatie had de werkgever de functie van een werknemer laten vervallen. Volgens de werkgever was er voor de werknemer in de nieuwe organisatie geen plaats meer. De werknemer vond echter dat er wel degelijk mogelijkheden waren voor herplaatsing. Lees meer…

Functieontheffing directeur

De directeur van een stichting zat al een aantal maanden ziek thuis in verband met burn-out klachten. Het bestuur van de stichting had een interim-manager ingehuurd om de taken van de directeur gedurende zijn ziekte waar te nemen. Het bestuur van de stichting constateerde dat de interim-manager een geheel andere aanpak had met betrekking tot de invulling van de positie van directeur, dan de directeur die ziek thuis zat. Lees meer…

Disfunctioneren?

Een werknemer was al 13 jaar als administratief medewerker werkzaam bij een tegelhandelbedrijf. Volgens de werkgever presteerde de werknemer ondermaats. Hij zou slecht communiceren, slordig werken en documenten vaak niet op tijd aanleveren. Lees meer…

Conflict tussen collega’s

Binnen een organisatie die kantoormeubelen produceert en verkoopt was een langlopend conflict ontstaan tussen twee collega’s. Beide collega’s waren werkzaam als accountmanager. Lees meer…

Degradatie

Michiel werkt al jarenlang als verkoopleider. De laatste tijd heeft hij veel kritiek gekregen van zijn nieuwe leidinggevende. Michiel is het niet eens met die kritiek. Zijn leidinggevende blijft echter voet bij stuk houden. Op enig moment heeft de leidinggevende Michiel laten weten dat hij vindt dat Michiel niet langer als verkoopleider kan blijven functioneren. Lees meer…