Invoeren van een personeelshandboek

Omdat een personeelshandboek vrijwel altijd (secundaire) arbeidsvoorwaarden bevat en/of onderwerpen die onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen, is overleg met de ondernemingsraad (indien aanwezig) noodzakelijk voordat het personeelshandboek kan worden ingevoerd.

Op grond van artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht voor elk door de ondernemer voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

 • een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling
 • een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
 • een belonings- of een functiewaarderingssysteem
 • een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid
 • een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid
 • een regeling op het gebied van de personeelsopleiding
 • een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling
 • een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk
 • een regeling op het gebied van het werkoverleg
 • een regeling op het gebied van de behandeling van klachten
 • een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen
 • een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen
 • een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders

Een werkgever moet dus op voorhand beoordelen welke onderwerpen instemmingsplichtig zijn en deze aan de ondernemingsraad voorleggen. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, kan deze stap uiteraard worden overgeslagen.

Uitreiken van het personeelshandboek

Vervolgens is het belangrijk om de werknemers schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen van het personeelshandboek. De werknemers moet een schriftelijk exemplaar van het handboek worden uitgereikt (of het handboek moet hen toegestuurd worden) of  een exemplaar moet op het intranet worden geplaatst waarna alle werknemers moeten worden bericht hoe en waar de personeelshandboek kan worden geraadpleegd.

Maar met het personeelshandboek aan alle medewerkers kenbaar te maken, is de werkgever er meestal nog niet. Als er in het personeelshandboek arbeidsvoorwaarden staan beschreven die in feite in negatieve zin afwijken van wat tot dan toe min of meer gebruik was binnen de onderneming, is het belangrijk om elke werknemer expliciet in te laten stemmen met de inhoud van het handboek.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer