Instructierecht en roosterwijziging

Kun je als werkgever met een beroep op het instructierecht werktijden of een rooster wijzigen? Als je deze vraag aan een rechter stelt, kun je een wisselend antwoord verwachten.

Rechtspraak

Volgens een uitspraak van de rechtbank Haarlem is het aanpassen van een werkrooster niet aan te merken als een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het ging in die zaak om een schoonmaker die, met zijn instemming, enkele maanden in de nachtdienst werd ingedeeld. Vanwege de toeslagen leverde dit de werknemer een hoger inkomen op. Toen de werkgever hem na enige maanden meedeelde dat hij weer zou worden ingedeeld in de dagdienst, was de werknemer het hier dan ook niet mee eens.

Deze zaak moest beslecht worden door de rechtbank Haarlem. De rechter concludeerde dat het werkrooster niet als arbeidsvoorwaarde kon worden aangemerkt. Dit betekende volgens de rechter niet dat de werkgever een absolute vrijheid had om werkroosters naar believen aan te passen. Maar omdat er in dit geval voorafgaand aan de wijziging met de werknemer overleg was geweest en de werkgever een goede reden had voor de wijziging (een verschuiving van de werkzaamheden) werd de werkgever wel in het gelijk gesteld.

Maar uitspraken van andere rechters wijzen in een andere richting. Zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat het werkrooster van een docente die al twaalf jaar lang alleen werd ingeroosterd op maandag, dinsdag en donderdag, moest worden aangemerkt als arbeidsvoorwaarde.

Het hangt dus van de situatie (en de rechter) af of een bepaald werkrooster als arbeidsvoorwaarde wordt beschouwd. Belangrijk daarbij is de vraag hoe lang de werknemer al op bepaalde uren of dagen werkt. Als er sprake is van een werkrooster dat al jarenlang ongewijzigd is, is de kans groot dat een rechter concludeert dat er sprake is van een arbeidsvoorwaarde.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

‘Lichte’ overtreding van gedragsregels kan toch tot ontslag leiden

Als een werkgever bepaalde gedragsregels eenmaal op papier gezet heeft en daarbij duidelijk heeft gemaakt dat ook bij een [...]

Lees meer

Leg voorschriften en instructies schriftelijk vast!

Als een werkgever gebruik wil maken van zijn wettelijke instructierecht en bepaalde voorschriften of verboden wil uitvaardigen [...]

Lees meer