Arbeidsvoorwaarden wijzigen met wederzijds goedvinden

Als een werkgever van plan is om bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen, is het verstandig om eerst te proberen overeenstemming met de betreffende werknemer(s) te bereiken.

Dit is de meest constructieve manier om te komen tot een aanpassing van bepaalde voorwaarden.

Natuurlijk zal het niet altijd even eenvoudig zijn om de instemming van de werknemer(s) te verkrijgen, maar door het overleg te zoeken toont de werkgever in elk geval een zorgvuldig handelend werkgever. Als blijkt dat de werknemer(s) niet vrijwillig wil(len) instemmen, moet de werkgever nagaan of hij met gebruikmaking van een van de wijzigingstechnieken alsnog eenzijdig tot een wijziging kan overgaan.

Zelfs als de kans op een akkoord met de werknemer(s) laag is, is het toch de moeite waard om te proberen overeenstemming te bereiken over de gewenste wijzigingen. Een werkgever kan dan later, eventueel zelfs in het kader van een gerechtelijke procedure, in elk geval aantonen dat hij als werkgever geprobeerd heeft om eerst ‘de koninklijke weg te bewandelen’.

Instemming van werknemer wordt niet snel aangenomen

Omdat een werknemer zich in het algemeen in een afhankelijke positie van zijn werkgever bevindt, neemt een rechter niet al te snel aan dat een werknemer heeft ingestemd met een nadelige wijziging van bestaande arbeidsvoorwaarden.

Volgens de rechtspraak mag je er als werkgever pas van uitgaan dat een werknemer akkoord is met een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden als:

  1. de werkgever de werknemer duidelijk heeft geïnformeerd over de wijziging, en
  2. de werknemer welbewust met de wijziging heeft ingestemd

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Instemmen met functiewijziging = instemmen met salariswijziging?

Als een werknemer instemt met een andere, lagere functie, betekent dat nog niet dat de werknemer automatisch ook ingestemd [...]

Lees meer

Werknemer moet welbewust met de wijziging hebben ingestemd

Een werkgever moet niet alleen zorgen voor een goede informatievoorziening, maar ook in de gaten houden dat de werknemer [...]

Lees meer