Werkgever moet werknemer duidelijk informeren over de wijziging

Als een werkgever een werknemer niet duidelijk of onvolledig informeert over (de gevolgen van) een wijziging van bepaalde arbeidsvoorwaarden, is de kans groot dat deze wijziging in het geval van een gerechtelijke procedure geen standhoudt.

Een aantal buitendienstmedewerkers van een verzekeringsmaatschappij ontvangen een deel van hun beloning in de vorm van provisie-inkomsten. De werkgever had voor de werknemers een speciale pensioenverzekering afgesloten om het mogelijk te maken om over de provisie-inkomsten pensioen op te bouwen.

Op enig moment geeft de werkgever aan dat deze pensioenverzekering niet meer voldoet aan de eisen van de tijd en wordt door de werkgever voorgesteld om deze verzekering te beëindigen. De werkgever stelt voor om de pensioenen van de werknemers elders onder te brengen. De werknemers gaan hiermee akkoord.

Er ontstaat vervolgens echter een geschil over de vraag waarmee de werknemers nu eigenlijk hebben ingestemd. Volgens de werknemers hebben zij enkel ingestemd met de wijziging van hun pensioenregeling over de provisie, maar niet met de beëindiging van de opbouw van pensioen over de provisie. De werkgever beweert echter dat de werknemers hadden moeten kunnen begrijpen dat er door de waardeoverdracht ook een einde zou komen aan de opbouw van pensioen over de provisie-inkomsten. Zij waren door de werkgever, zo beweert hij, goed geïnformeerd.

De zaak wordt tot aan de Hoge Raad uitgeprocedeerd. Volgens de werknemers is er geen sprake van overeenstemming over de wijziging omdat zij niet ondubbelzinnig met de wijziging akkoord zijn gegaan.

Rechtspraak

De Hoge Raad gaat niet mee in de redenatie van de werknemers. Volgens de Hoge Raad moet de werkgever de werknemers wel goed informeren, maar kan hij vervolgens uit gedragingen of verklaringen van de werknemers aannemen dat zij welbewust met de wijziging hebben ingestemd. Of in de woorden van de Hoge Raad:

‘…de werkgever er slechts op mag vertrouwen dat een individuele werknemer heeft ingestemd met een wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden die voor hem een verslechtering daarvan inhoudt, indien aan de werknemer duidelijkheid over de inhoud van die wijziging is verschaft en op grond van verklaringen of gedragingen van de werknemer mag worden aangenomen dat deze welbewust met die wijziging heeft ingestemd.’

Het is dus belangrijk dat je als werkgever de werknemer(s) helder en duidelijk informeert wat de wijziging precies inhoudt en wat de (financiële) gevolgen van deze wijziging zijn. Dat geldt met name als het gaat om complexe onderwerpen zoals pensioenen of optieregelingen.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Instemmen met functiewijziging = instemmen met salariswijziging?

Als een werknemer instemt met een andere, lagere functie, betekent dat nog niet dat de werknemer automatisch ook ingestemd [...]

Lees meer

Werknemer moet welbewust met de wijziging hebben ingestemd

Een werkgever moet niet alleen zorgen voor een goede informatievoorziening, maar ook in de gaten houden dat de werknemer [...]

Lees meer