Probleemanalyse (PA)

Dit document wordt uiterlijk in week 6 van het verzuim door de bedrijfsarts (of arbodienst) opgesteld.

In de probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts de situatie van de werknemer en geeft hij aan of er op dat moment al mogelijkheden zijn voor (gedeeltelijke) werkhervatting.

Verder vermeldt de bedrijfsarts in dit document of de arbeidsongeschiktheid werkgerelateerd is en of de verdere re-integratie gericht moet zijn op werkhervatting in de eigen functie.

Lees hier meer over het verloop van de gehele re-integratie.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer