Het verloop van de re-integratie

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt, heeft de werkgever de inspanningsverplichting om, samen met de werknemer, te werken aan het herstel van de werknemer.

Dit herstel moet in eerste instantie gericht zijn op werkhervatting binnen de eigen organisatie in de oorspronkelijke functie van de werknemer (dit noemt men spoor 1). Als terugkeer in de eigen organisatie niet (meer) mogelijk is, moeten de re-integratie-inspanningen gericht zijn op werkhervatting bij een andere werkgever (dit noemt men spoor 2).

Op basis van de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim en re-integratie moet de werkgever samen met de werknemer op een aantal vaststaande tijdstippen een aantal specifieke formulieren invullen. Deze formulieren vormen samen het re-integratieverslag (RIV), een verslag dat uiterlijk in week 93 van het verzuim van de werknemer, samen met de WIA-aanvraag, bij het UWV moet worden ingediend. Het gaat dan om de volgende documenten die via de website van het UWV te downloaden zijn:

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer