WIA-aanvraag en re-integratieverslag

Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft ontvangt hij na 88 weken een brief van het UWV waarin vermeld staat dat de werknemer uiterlijk in week 93 een WIA-aanvraag moet indienen.

Bij deze WIA-aanvraag moet tegelijkertijd het re-integratieverslag aan het UWV worden gestuurd. Het re-integratieverslag bestaat uit alle hierboven genoemde documenten (en eventuele aanvullende documenten, zoals een arbeidsdeskundige rapportage of verslagen van een ingeschakeld re-integratiebureau).

In de praktijk is het meestal de werkgever die het re-integratieverslag digitaal bij het UWV aanlevert. Het formulier met de medische informatie en de WIA-aanvraag zelf moeten door de werknemer aan het UWV worden gezonden.

Afhandeling WIA-aanvraag

Uiterlijk 8 weken na het indienen van de WIA-aanvraag beoordeelt het UWV of de werknemer ook echt voor een WIA-uitkering in aanmerking komt. In deze periode bekijkt het UWV of beide partijen voldoende aan de re-integratie hebben gedaan. Ook zal het UWV beoordelen of het re-integratieverslag compleet is.

Als het UWV tot de conclusie komt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd of dat het re-integratieverslag niet compleet is, dan kan dit leiden tot een loonsanctie. Dit betekent dat je als werkgever verplicht wordt om het loon van de werknemer (maximaal) nog een jaar door te betalen.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer