Slapend dienstverband?

Om uitbetaling van een transitievergoeding te voorkomen kan een werkgever besluiten om het dienstverband van een zieke werknemer na twee jaar slapend te houden. Dat wil zeggen dat het dienstverband niet officieel beëindigd wordt, maar sluimerend blijft voortbestaan.

De loondoorbetalingsplicht is na twee jaar (en bij een loonsanctie van het UWV na maximaal drie jaar) geëindigd, dus van oplopende loonkosten is in deze situatie geen sprake. Toch is het slapend houden van een dienstverband niet helemaal zonder risico.

Omdat er nog steeds sprake is van een dienstverband blijf de werkgever verplicht om, voor zover mogelijk, de re-integratie van de werknemer te bevorderen. Als de werknemer dus (deels) hersteld, is de werkgever verplicht om de werknemer passende werkzaamheden aan te bieden als deze voorhanden zijn.

Een aantal werknemers heeft geprobeerd om bij de rechter alsnog een transitievergoeding af te dwingen omdat de werkgever in hun ogen ernstig verwijtbaar handelde door het dienstverband slapend te houden. Deze claims zijn afgewezen. Volgens de rechter is het voor een werkgever geoorloofd om het dienstverband slapend te laten voortbestaan ook als dat gebeurt om op deze manier te ontkomen aan de betaling van een transitievergoeding.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee [...]

Lees meer

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier [...]

Lees meer