Verbetertraject tweemaal verlengd. Ontslag wegens disfunctioneren

Maarten van Gelderen | 29 november 2015

Een medewerkster van een thuiszorgorganisatie (in dienst sinds 2010) krijgt eind oktober 2014 van haar werkgever te horen dat er sprake is van ontevredenheid over haar functioneren en dat er met onmiddellijke ingang een verbetertraject wordt gestart.

In het kader van dit verbetertraject worden er duidelijke afspraken met de werkneemster gemaakt over een vijftal punten: het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden volgens  de richtlijnen van de werkgever, het volgen van scholing, het bijwonen van werkoverleggen, het foutloos doen van kleine bestellingen ten behoeve van bewoners en het gescheiden houden van werk en privéleven.

Verbetertraject duurt drie maanden

In eerste instantie wordt afgesproken dat dit traject drie maanden zou duren. Nadien is besloten het verbetertraject te verlengen om de werkneemster in de gelegenheid te stellen de verplichte basiscursus schoonmaken alsnog te volgen. Een aanbod van de werkgever om gebruik te maken van bedrijfsmaatschappelijk werk wordt door de werkneemster geweigerd.

tweemaalOp 13 juli 2015 vindt een tweede evaluatie plaats. Als dan blijkt dat de gestelde doelen nog steeds niet behaald zijn, besluit de werkgever om het verbetertraject voor de laatste maal met twee maanden te verlengen. Op 4 september 2015 besluit de werkgever dat de grens bereikt is als blijkt dat de werkneemster opnieuw tijdens haar werk gebruik heeft gemaakt van haar privé mobiele telefoon en met enkele bewoners heeft gesproken over haar privésituatie.

De rechter concludeert dat de werkneemster meerdere kansen heeft gehad om haar functioneren te verbeteren, maar dat haar mogelijkheden ontoereikend zijn. Volgens de rechter is een significante verbetering van het functioneren op alle verbeterpunten voor de werkneemster niet haalbaar. Het verweer van de werkneemster dat haar leidinggevende een hekel aan haar heeft, mogelijk vanwege haar buitenlandse afkomst, wordt door de rechter gepasseerd als te vaag.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden onder toekenning van een transitievergoeding aan de werkneemster.

Ook deze uitspraak is ook opgenomen in de online tool Ontslagchecker.