Wat is disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.

Disfunctioneren kan zich uiten in verschillende vormen: de werknemer kan de hoeveelheid werk niet aan, de werknemer levert kwalitatief slecht werk af, de werknemer kan onvoldoende meegroeien met veranderingen in zijn werk, de werknemer kan slecht met collega’s en/of klanten omgaan, etc.

Het is dan wel steeds van belang dat de werknemer ook duidelijk gemaakt is en wordt wat er van hem in een bepaalde functie of rol verwacht wordt. Een functiebeschrijving kan daarbij een belangrijke rol spelen. De functiebeschrijving geeft immers aan wat er specifiek van de werknemer verwacht wordt, wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn en over welke competenties hij moet beschikken om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen.

Een werkgever moet er dus voor zorgen dat de werknemer, bij voorkeur schriftelijk, duidelijk wordt gemaakt wat er van hem verwacht wordt. Naast een functiebeschrijving kan dat ook in de vorm van bepaalde opleidingseisen, productienormen, targets, kwaliteitsnormen of een taakstelling. Belangrijk is daarbij natuurlijk wel dat de gestelde eisen realistisch moeten zijn. Een werknemer die een onhaalbare target krijgt opgelegd en deze target aan het einde van het jaar (logischerwijs) niet haalt, kan niet verweten worden dat hij disfunctioneert.

Gedrag of karakter

Bij disfunctioneren gaat het dus meestal om de situatie waarbij de werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen, maar soms ligt de situatie wat genuanceerder. Het is namelijk ook denkbaar dat de werknemer strikt genomen wel voldoet aan de functie-eisen, maar door zijn karakter of houding niet in de bedrijfscultuur past. Ook dan kan er sprake zijn van disfunctioneren.

Voorbeeld

Michiel werkt al vijftien jaar in het onderwijs als docent marketing. Hij haalt steeds minder voldoening uit zijn werk en besluit te solliciteren op een marketingafdeling van een middelgrote onderneming. Michiel wordt aangenomen en gaat met enthousiasme aan de slag in zijn nieuwe functie.

Na enkele maanden blijkt dat Michiel wel voldoet als het gaat om de kwaliteits- en productienormen die van hem gevraagd worden, maar dat hij slecht om kan gaan met de commerciële cultuur binnen het bedrijf. Michiel is gewend aan een overlegcultuur terwijl er binnen de organisatie van zijn nieuwe werkgever wordt verwacht dat hij veel beslissingen zelfstandig neemt zonder dat er veel tijd is voor ruggenspraak. Ook blijkt dat Michiel veel moeite heeft met de verwachtingen die klanten van hem hebben en de manier waarop met klanten gecommuniceerd wordt. Na een half jaar werken moeten Michiel en zijn werkgever constateren dat er sprake is van een mismatch. Ook deze situatie kan beschouwd worden als een vorm van disfunctioneren.

Ontslag wegens disfunctioneren

Maar om een werknemer wegens disfunctioneren te mogen ontslaan is het niet voldoende dat de werkgever kan aantonen dat de werknemer ondermaats presteert. Volgens de wet zal de werkgever bij een ontslag wegens disfunctioneren de volgende punten aannemelijk moeten maken:

Voordat een rechter een ontslagverzoek wegens disfunctioneren zal toewijzen, moet een werkgever dus over een stevig ontslagdossier beschikken. Neem bij vragen over disfunctioneren of over de concrete eisen die een rechter aan een ontslagdossier stelt, gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Tip!

Bestel het boekje “De disfunctionerende werknemer”. Dit boekje geeft op een praktische manier inzicht in alle facetten rondom het onderwerp disfunctioneren. Door de vele praktijkvoorbeelden krijg je daarnaast een goed beeld hoe een rechter tegen bepaalde situaties aankijkt. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

 

 

gerelateerde artikelen:

Wat moet een werkgever doen als de werknemer niet wil meewerken aan een verbetertraject?

Het komt regelmatig voor dat de werknemer in kwestie het niet eens is met de door de werkgever geuite kritiek op het [...]

Lees meer

Moet een verbetertraject SMART zijn?

Een belangrijk onderdeel van het verbeterplan is de ondersteuning die u de werknemer biedt gericht op een verbetering van het [...]

Lees meer