Nieuws

4 dec 2018

Stand van zaken rond wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wat is de stand van zaken rondom het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), het wetsvoorstel dat o.a. moet leiden tot de voor werkgevers [...]

Lees meer

12 okt 2018

Ontslagstatistieken bevestigen: ontslagprocedure bij kantonrechter blijft erg lastig

Jaarlijks rangschikken en publiceren enkele van mijn collega’s de ontslagdata van rechtbanken en het UWV om een beeld te krijgen van de stand van [...]

Lees meer

logo De Telegraaf

20 jun 2018

Artikel in de Telegraaf: Staking streekvervoer: wat betekent het voor jou?

In een artikel van de Telegraaf.nl van 19 juni 2018 wordt Maarten van Gelderen gevraagd of werknemers het recht hebben om thuis te werken als er [...]

Lees meer

10 apr 2018

Minister Koolmees presenteert de WWZ 2.0 [video]

Althans, zo zou je het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans ook kunnen noemen. De minister zelf spreekt in de memorie van toelichting [...]

Lees meer

5 jul 2017

Hoge Raad: werknemer heeft soms recht op hogere ontslagvergoeding

Volgens de Hoge Raad moeten rechters bij het vaststellen van een billijke ontslagvergoeding wel degelijk rekening houden met de gevolgen die het [...]

Lees meer

12 jun 2017

Gemiddelde ontslagkosten werkgever bedragen € 24.000 [video]

Onlangs publiceerde SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rapport over de kosten van werkgevers bij [...]

Lees meer

hamer van rechter

28 dec 2016

Ontslagrechtspraak 2016: 35% van ontslagaanvragen wordt afgewezen

Uit meer dan 450 gepubliceerde ontslaguitspraken over 2016 blijkt dat het voor een werkgever nog steeds niet eenvoudig is om een werknemer te [...]

Lees meer

the end het einde

20 nov 2016

Wet DBA: het einde in zicht? [video]

Vrijdag 18 november jl. kondigde staatssecretaris Wiebes aan dat de implementatietermijn van de Wet DBA te verlengen tot 1 januari 2018. Betekent [...]

Lees meer

12 nov 2016

Einde aan slapende dienstverbanden? [video]

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend dat werkgevers financieel compenseert voor de transitievergoeding die zij betalen aan een [...]

Lees meer

Eigenwijze man wil niet luisteren

28 okt 2016

Eigenwijze leraar krijgt ontslag zonder transitievergoeding

Een leraar geschiedenis van een middelbare school si door de kantonrechter in Zwolle ontslagen wegens ernstig verwijtbaar gedrag. De leraar [...]

Lees meer