Nieuws

13 jan 2020

Werkgever moet slapend dienstverband met terugwerkende kracht compenseren

Op grond van een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch moet een werkgever aan een inmiddels gepensioneerde werknemer alsnog € 77.000 [...]

Lees meer

2 dec 2019

AD: Mag je in de baas zijn tijd online shoppen?

Het is sommige werkgevers een doorn in het oog. Werknemers die onder werktijd het web afstruinen voor een mooie deal op bijvoorbeeld Black Friday. [...]

Lees meer

18 sep 2019

Advocaat-Generaal bij Hoge Raad: werkgever moet einde maken aan slapend dienstverband

Volgens het vandaag gepubliceerde advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad is een werkgever in principe verplicht om op verzoek van een [...]

Lees meer

4 dec 2018

Stand van zaken rond wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wat is de stand van zaken rondom het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), het wetsvoorstel dat o.a. moet leiden tot de voor werkgevers [...]

Lees meer

12 okt 2018

Ontslagstatistieken bevestigen: ontslagprocedure bij kantonrechter blijft erg lastig

Jaarlijks rangschikken en publiceren enkele van mijn collega’s de ontslagdata van rechtbanken en het UWV om een beeld te krijgen van de stand van [...]

Lees meer

logo De Telegraaf

20 jun 2018

Artikel in de Telegraaf: Staking streekvervoer: wat betekent het voor jou?

In een artikel van de Telegraaf.nl van 19 juni 2018 wordt Maarten van Gelderen gevraagd of werknemers het recht hebben om thuis te werken als er [...]

Lees meer

10 apr 2018

Minister Koolmees presenteert de WWZ 2.0 [video]

Althans, zo zou je het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans ook kunnen noemen. De minister zelf spreekt in de memorie van toelichting [...]

Lees meer

5 jul 2017

Hoge Raad: werknemer heeft soms recht op hogere ontslagvergoeding

Volgens de Hoge Raad moeten rechters bij het vaststellen van een billijke ontslagvergoeding wel degelijk rekening houden met de gevolgen die het [...]

Lees meer

12 jun 2017

Gemiddelde ontslagkosten werkgever bedragen € 24.000 [video]

Onlangs publiceerde SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rapport over de kosten van werkgevers bij [...]

Lees meer

hamer van rechter

28 dec 2016

Ontslagrechtspraak 2016: 35% van ontslagaanvragen wordt afgewezen

Uit meer dan 450 gepubliceerde ontslaguitspraken over 2016 blijkt dat het voor een werkgever nog steeds niet eenvoudig is om een werknemer te [...]

Lees meer